Aanbod

2021-2022

Zoek je je ideale studierichting? Het GO! atheneum Tienen heeft een zeer brede waaier aan studierichtingen waarin je zeker je gading zal vinden.

1ste graad

1ste leerjaar A stroom (32u)

In het eerste leerjaar A stroom krijg je een Basisgedeelte dat je laat proeven van alle algemene vakken. Dit basisgedeelte breid je uit met één Flexuur en twee Differentiatiepakketten die aansluiten bij je persoonlijke interesses.

Basisgedeelte (27u)

 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Geschiedenis of 1u Geschiedenis CLIL(Frans)
 • 1u Natuurwetenschappen
 • 2u Aardrijkskunde
 • 5u Wiskunde
 • 2u STEM
 • 1u Digitale Vaardigheden
 • 1u Burgerschapseducatie
 • 1u Express Yourself
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Differentiatiepakketten (5u)

1u Flexuur

+

latijn

2u Latijn

latijn

2u Klassieke Talen

Enkel te combineren met Latijn

stem

2u STEM

wetenschappen

2u Wetenschappen

Enkel te combineren met STEM

talen

2u Talen

cultuur

2u Cultuur

sport

2u Sport

1ste graad

2de leerjaar A stroom (32u)

In het tweede leerjaar A stroom krijg je een basisgedeelte dat een degelijke voorbereiding is op de tweede graad ASO of TSO. Dit basisgedeelte breid je uit met één basisoptie die aansluit bij je persoonlijke interesses.

Basisgedeelte (25u)

 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 2u Engels
 • 2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans)
 • 2u Natuurwetenschappen
 • 1u Aardrijkskunde
 • 4u Wiskunde
 • 2u STEM
 • 1u Economisch atelier
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Basisopties (5+2u)

1u Flexuur

+

1u Module

M1: Burgerschapseducatie

M2: Digitale vaardigheden

+

stem

5u STEM Wetenschappen

latijn

5u Klassieke talen (Latijn-Grieks)

economie

5u Economie en organisatie

talen

5u Talen Wetenschappen

1ste graad

1ste leerjaar B stroom (32u)

Wanneer je het getuigschrift van het lager onderwijs niet hebt behaald, dan word je in de B stroom opgevangen in een kleine groep waar je alsnog je getuigschrift kunt behalen.

Basisgedeelte (27u)

 • 4u Nederlands
 • 2u Frans
 • 1u Engels
 • 8u Project Algemene Vakken
 • 6u STEM
 • 1u Digitale Vaardigheden
 • 1u Burgerschapseducatie
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Basisopties (5u)

2u Flexuur

+

aanpassingsjaar

1u Nederlands

1u Frans

1u Module

 • M1: Handel
 • M2: Voeding & verzorging

1ste graad

2de leerjaar B stroom (32u)

Heb je het eerste leerjaar B achter de rug, dan kun je les volgen in het tweede leerjaar B-stroom. In de tweede graad maak je dan de keuze voor BSO.

Basisgedeelte (20u)

 • 3u Nederlands
 • 2u Frans
 • 1u Engels
 • 6u Project Algemene Vakken
 • 2u Economisch Atelier
 • 1u Burgerschapseducatie
 • 1u Express Yourself
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Basisopties (2+5+5u)

2u Flexuur

+

stem

5u STEM Technieken

+

economie

5u Economie en organisatie

2de graad

1ste leerjaar doorstroom (32u)

In de tweede graad doorstroom krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad doorstroom of dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis.

Bekijk hier de lessentabellen.

stem

Economische wetenschappen

Je hebt interesse in het economisch en politieke gebeuren? Je denkt graag helder en kritisch na, volgt steeds de actualiteit en hebt aanleg voor het opzoeken, structureren en verwerken van informatie in tabellen en grafieken?

In de richting Economische wetenschappen ga je je economische blik op maatschappelijke ontwikkelingen verruimen. Je leert abstract denken binnen economische wetenschappen en wiskunde, het interpreteren van functies en het maken van berekeningen.

stem

Humane wetenschappen

Je hebt belangstelling voor het gedrag van mensen en voor wat leeft in de maatschappij? Je bent gevoelig voor kunst en culturele uitingen? Je gaat graag op ontdekking en bent nieuwsgierig naar anderen en de wereld?

In de richting Humane wetenschappen maak je kennis met de mens en zijn denken en doen. Je bestudeert de psychologie, sociologie en antropologie. Je legt verbanden met verschillende aspecten van de maatschappij: recht, economie, kunst, media, …

stem

Latijn

Je hebt een taal- en cultuurknobbel? Je denkt graag analytisch na over taal en je ziet de schoonheid van een tekst? Je wilt weten hoe de Romeinen en Grieken de basis legden voor onze beschaving van nu? Je beschikt over een goed geheugen?

In de richting Latijn ontwikkel je een grondig inzicht in de Latijnse taal en maak je kennis met de Romeinse literatuur en cultuur. Je blikt terug op een mythische tijd en ontwikkelt je abstract denken, zin voor analyse en nauwkeurigheid.

stem

Moderne talen

Je hebt interesse in vreemde moderne talen en literatuur? Je hebt een brede culturele interesse en legt graag contacten met anderstaligen? Je verliest je volledig in een goed boek? Je beschikt over een goed geheugen?

In de richting Moderne talen ontwikkel je je communicatieve vaardigheden in vreemde talen. Je werkt rond reflectie op taal en inzicht in het functioneren ervan, maakt kennis met anderstalige literatuur en verhoogt je taalbeheersing op systematische wijze.

stem

Natuurwetenschappen

Je bent nieuwsgierig van aard en zoekt naar verklaringen? Je wil zelf experimenteren en kan logisch redeneren? Je bent in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken?

In de richting Natuurwetenschappen werk je vanuit leren onderzoeken en onderzoekend leren. Je wordt getraind in het probleemoplossend denken, het nauwkeurig analyseren en beoordelen van wetenschappelijke informatie.

stem

Technologische wetenschappen

Je hebt een brede algemene interesse? Je bent geboeid door wiskunde, wetenschappen en technologie? Je daagt jezelf graag uit met het oplossen van technologische vraagstukken? Je vindt de binnenkant van een computer interessanter dan de buitenkant?

In de richting Technologische wetenschappen verdiep je je in een stevig pakket wiskunde, uitgebreide fysica en gevorderde STEM-engineering (=ontwerpen). Je zet je theoretische kennis om in technologische realisisaties.

2de graad

1ste leerjaar dubbele finaliteit (34u)

In de tweede graad dubbele finaliteit krijg je een degelijke voorbereiding op de derde graad dubbele finaliteit.

Bekijk hier de lessentabellen.

taal en communicatie

Taal en communicatie

Je houdt van sociaal contact, bent leergierig, ICT-minded en wil graag de planning en uitvoering van communicatieprojecten ondersteunen?

In de richting Taal en communicatie leer je je vlot en gepast in meerdere moderne talen uitdrukken. Je traint je klantvriendelijkheid en je oog voor zakelijke omgangsvormen.

bedrijf en organisatie

Bedrijf en organisatie

Je hebt interesse in de dagdagelijkse praktijken van het zakendoen en de ruime bedrijfseconomische vorming?

In de richting Bedrijf en organisatie leer je de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel en de toegepaste informatica.

2de graad

1ste leerjaar arbeidsmarkt (34u)

Heb je in de eerste graad de B stroom gevolgd, dan is de tweede graad arbeidsmarkt een goede opvolging en de ideale voorbereiding voor de derde graad arbeidsmarkt.

Bekijk hier de lessentabellen.

organisatie en logistiek

Organisatie en logistiek

Je bent vooral praktisch ingesteld en houdt van administratie, boekhouden, verkoop, logistiek en werken met de computer. Je bent vriendelijk en beleefd in de omgang met andere mensen.

In de richting Organisatie en logistiek leer je administratieve secretariaatstaken correct en nauwkeurig uitvoeren.

2de graad

2de leerjaar ASO (32u)

In de tweede graad ASO krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad ASO of TSO. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis. In de richtingen Economie en Latijn moet je nog een keuze maken tussen een optie Talen of Wiskunde.

Basisgedeelte (24u)

 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 3u Engels
 • 2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans)
 • 1u Aardrijkskunde
 • 1u Fysica of 1u Fysica CLIL (Engels)
 • 1u Chemie
 • 1u Biologie of 1u Biologie CLIL (Frans)
 • 4u Wiskunde
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Specifiek gedeelte (8u)

economie

Economie +

talen

Talen

4u Economie of 2u Economie + 2u Economie CLIL (Engels)

2u Frans

1u Spaans

1u Digitale Vaardigheden

wiskunde

Wiskunde

4u Economie of 2u Economie + 2u Economie CLIL (Engels)

1u Wiskunde

1u Fysica*

1u Chemie

1u Digitale Vaardigheden

humane

Humane Wetenschappen

2u Cultuurwetenschappen

2u Gedragswetenschappen of 2u Gedragswetenschappen CLIL (Engels)

1u Sociaal Economische Initiatie

1u Frans

1u Spaans of 1u Sport

1u Digitale Vaardigheden

latijn

Latijn +

grieks

Grieks

4u Latijn

3u Grieks

1u Spaans

talen

Talen

4u Latijn

2u Frans

1u Spaans

1u Digitale Vaardigheden

wiskunde

Wiskunde

4u Latijn

1u Wiskunde

1u Fysica*

1u Chemie

1u Digitale Vaardigheden

wetenschappen

STEM Wetenschappen

1u Aardrijkskunde

1u Fysica*

1u Chemie

1u Biologie*

1u Wiskunde

2u STEM of 2u Economie of 2u Sport

1u Digitale Vaardigheden

 • * Kies je in je basisvorming voor CLIL, dan CLIL je alle uren van het vak.

2de graad

2de leerjaar TSO (34u)

In de tweede graad TSO krijg je een degelijke voorbereiding op de derde graad TSO.

Basisgedeelte (26u)

 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Geschiedenis
 • 1u Natuurwetenschappen
 • 1u Aardrijkskunde
 • 4u Wiskunde
 • 1u Kantoortechnieken
 • 3u Toegepaste Informatica
 • 2u Dactylografie
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Specifiek gedeelte 8u)

handel

1ste leerjaar

Handel

4u Boekhouden

3u Handelseconomie

1u Verkoop of 1u Verkoop CLIL (Engels)

handel

2de leerjaar

Handel

4u Boekhouden

3u Handelseconomie of 3u Handelseconomie CLIL (Engels)

1u Verkoop

2de graad

2de leerjaar BSO (34u)

Heb je in de eerste graad de B stroom gevolgd, dan is de tweede graad BSO een goede opvolging en de ideale voorbereiding voor de derde graad BSO.

kantoor

Kantoor

2u Nederlands

3u Frans

2u Engels

6u Project Algemene Vakken

7u Toegepaste Economie

5u Kantoortechnieken

2u Toegepaste Informatica

3u Dactylografie

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3de graad

1ste en 2de leerjaar ASO (32u)

In de derde graad ASO krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op een bachelor of master studie. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis. In de richtingen Economie en Latijn moet je nog een keuze maken tussen een optie Talen, Wetenschappen of Wiskunde. In de richting Wetenschappen maak je een keuze tussen een optie Talen of Wiskunde.

Basisgedeelte (19u)

 • 4u Nederlands
 • 3u Frans
 • 2u Engels
 • 2u Geschiedenis of 2u Geschiedenis CLIL (Frans)*
 • 1u Aardrijkskunde
 • 3u Wiskunde
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Specifiek gedeelte (13u)

economie

Economie +

talen

Talen

4u Economie of 2u Economie + 2u Economie CLIL (Engels)

1u Frans

1u Engels

2u Duits

2u Natuurwetenschappe of 2u Natuurwetenschappen CLIL (Duits)*

2u Spaans of 2u Bedrijfsbeheer

1u Digitale Vaardigheden (5de) / 1u Burgerschapseducatie (6de)

wetenschappen

Wetenschappen

4u Economie of 2u Economie + 2u Economie CLIL (Engels)

1u Aardrijkskunde

2u Fysica of 2u Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Biologie of 2u Biologie CLIL (Engels)

2u Wiskunde

wiskunde

Wiskunde

4u Economie of 2u Economie + 2u Economie CLIL (Engels)

4u Wiskunde

2u Fysica of 2u Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

1u Biologie of 1u Biologie CLIL (Engels)

humane

Humane Wetenschappen

3u Cultuurwetenschappen

4u Gedragswetenschappen of 4u Gedragswetenschappen CLIL (Engels)

2u Duits of 2u Spaans of 2u Ondernemersschap (5de)/2u Sport (6de)

1u Engels

1u Burgerschapseducatie

2u Natuurwetenschappen of 4u Natuurwetenschappen CLIL (Duits)*

talen

Latijn +

grieks

Grieks

4u Latijn

3u Grieks

1u Frans

1u Engels

2u Duits

2u Natuurwetenschappen of 4u Natuurwetenschappen CLIL (Duits)*

talen

Talen

4u Latijn

1u Frans

1u Engels

2u Duits

2u Spaans

2u Natuurwetenschappen of 4u Natuurwetenschappen CLIL (Duits)*

1u Digitale Vaardigheden (5de) / 1u Burgerschapseducatie (6de)

wetenschappen

Wetenschappen

4u Latijn

1u Aardrijkskunde

2u Fysica of 2u Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Biologie of 2u Biologie CLIL (Engels)

2u Wiskunde

wiskunde

Wiskunde **

4u Latijn

4u Wiskunde

2u Fysica of 2u Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

1u Biologie of 1u Biologie CLIL (Engels)

wetenschappen

Wetenschappen +

talen

Talen

1u Aardrijkskunde

2u Fysica of 2y Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Biologie of 2u Biologie CLIL (Engels)

2u Wiskunde

1u Frans

1u Engels

2u Spaans of 2u Duits

wiskunde

Wiskunde

1u Aardrijkskunde

2u Fysica of 2u Fysica CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Biologie of 2u Biologie CLIL (Engels)

2u STEM

4u Wiskunde

 • * Natuurwetenschappen CLIL (Duits) enkel in het 5de jaar tijdens schooljaar 2020-2021
 • ** Onder voorbehoud van programmatie

3de graad

1ste en 2de leerjaar TSO (34u)

In de derde graad TSO krijg je een degelijke voorbereiding op een professionele bachelor studie of op de arbeidsmarkt.

Basisgedeelte (15u)

 • 3u Nederlands
 • 2u Frans
 • 2u Engels
 • 1u Geschiedenis
 • 1u Aardrijkskunde
 • 2u Wiskunde
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Specifiek gedeelte (19u)

bi

1ste leerjaar

Boekhouden-Informatica

5u Boekhouden

6u Toegepaste Economie

4u Toegepaste Informatica

1u Frans

1u Business Management CLIL (Engels)

2u Wiskunde

bi

2de leerjaar

Boekhouden-Informatica

4u Boekhouden

2u Boekhouden stage

2u Economie of 2u Economie CLIL (Engels)

3u Toegepaste Economie

4u Toegepaste Informatica

1u Engels

2u Wiskunde

1u Natuurwetenschappen

3de graad

1ste, 2de en 3de leerjaar BSO (34u)

Heb je in de tweede graad BSO gevolgd, dan is de derde graad BSO een goede opvolging en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Na het zesde jaar heb je dan een getuigschrift secundair onderwijs. Om een diploma secundair onderwijs te behalen moet je nog een extra, zevende jaar volgen.

Basisgedeelte (10u)

 • 2u Engels
 • 4u Project Algemene Vakken
 • 2u Levensbeschouwing
 • 2u Lichamelijke Opvoeding

+ Specifiek gedeelte (24u)

kantoor

1ste leerjaar

Kantoor

1u Nederlands

3u Frans

4u Boekhouden

2u Toegepaste Economie

4u Kantoortechnieken

4u Kantoortechnieken stage

2u Toegepaste Informatica

4u Dactylografie

kantoor

2de leerjaar

Kantoor

1u Nederlands

3u Frans

3u Boekhouden

2u Toegepaste Economie

1u Kantoortechnieken

8u Kantoortechnieken stage

3u Toegepaste Informatica

3u Dactylografie

logistiek

3de leerjaar

Logistiek

2u Project Algemene Vakken

3u Frans

1u Engels

6u Toegepaste Economie

12u Toegepaste Economie stage