1ste graad
1ste leerjaar A-stroom (32u)

In het eerste leerjaar A-stroom krijg je een basisgedeelte dat je laat proeven van alle algemene vakken. Dit basisgedeelte breid je uit met twee differentiatiepakketten die aansluiten bij je persoonlijke interesses.

BASISGEDEELTE (28u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

1u Geschiedenis of 1u CLIL (Frans)

2u Aardrijkskunde

1u Natuurwetenschappen

5u Wiskunde

2u STEM

1u Digitale Competenties

1u Burgerschapseducatie

1u Express Yourself

1u Flexuur*

+

DIFFERENTIATIEPAKKETTEN (2x2u)

Latijn 

2u Latijn

Klassieke Talen - enkel te combineren met Latijn

2u Klassieke talen

STEM

2u STEM

Wetenschappen - enkel te combineren met STEM

2u Wetenschappen

Talen

2u Talen

Economie

2u Economie

Cultuur

2u Cultuur

Sport

2u Sport

*Flexuur: Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld met een wekelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk je je motivatie, kennis en vaardigheden.

1ste graad
2de leerjaar A-stroom (32u)

In het tweede leerjaar A-stroom krijg je een basisgedeelte dat een degelijke voorbereiding is op de tweede graad doorstroom of dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met één basisoptie die aansluit bij je persoonlijke interesses.

BASISGEDEELTE (27u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

2u Geschiedenis of 2u CLIL (Frans)

1u Aardrijkskunde

2u Natuurwetenschappen

4u Wiskunde

2u STEM

1u Economisch Atelier

1u Flexuur*

1u Module

     M1: Burgerschapseducatie

     M2: Digitale Competenties

+

BASISOPTIE (5u)

Klassieke Talen

5u Latijn-Grieks

Economie en Organisatie

5u Economie en organisatie

STEM-Wetenschappen

3u STEM

2u Wetenschappen

Talen-Wetenschappen

1u Nederlands

1u Frans

1u Engels

2u Natuurwetenschappen

*Flexuur: Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld met een wekelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk je je motivatie, kennis en vaardigheden.

1ste graad
1ste leerjaar B-stroom (32u)

Wanneer je het getuigschrift van het lager onderwijs niet hebt behaald, dan word je in de B-stroom opgevangen in een kleine groep waar je alsnog je getuigschrift kunt behalen.

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

5u Nederlands

3u Frans

1u Engels

2u Natuurwetenschappen

4u Wiskunde

6u STEM

1u Burgerschapseducatie

1u Digitale Competenties

2u Flexuur*

2u Mens en Wereld

1u Module

     M1: Handel

     M2: Voeding en Verzorging

*Flexuur: Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld met een wekelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk je je motivatie, kennis en vaardigheden.

1ste graad
2de leerjaar B-stroom (32u)

Heb je het eerste leerjaar B achter de rug, dan kun je les volgen in het tweede leerjaar B-stroom. In de tweede graad maak je dan de keuze voor arbeidsmarkt.

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Nederlands

2u Frans

1u Engels

1u Natuurwetenschappen

3u Wiskunde

5u STEM - Technieken

2u Economisch Atelier

5u Economie en Organisatie

1u Burgerschapseducatie

1u Express Yourself

2u Flexuur*

2u Mens en Wereld

*Flexuur: Verdieping en/of remediëring voor Nederlands, wiskunde en Frans wordt afgewisseld met een wekelijks Flexuur. Tijdens dit klasuur komen 21ste-eeuwse en socio-emotionele vaardigheden aan bod. Alsook ICT, leren leren, mediawijsheid, verkeersveiligheid. Tijdens deze wekelijkse sessies wordt er gedifferentieerd ondersteund en uitgedaagd. Zo versterk je je motivatie, kennis en vaardigheden.

2de graad
1ste & 2de leerjaar doorstroom (32u)

In de tweede graad doorstroom krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad doorstroom of dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis.

BASISGEDEELTE (26u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

3u Frans

3u Engels

2u Geschiedenis of 2u CLIL (Frans)

1u Aardrijkskunde

1u Biologie of 1u CLIL (Frans)*

1u Chemie

1u Fysica** of 1u CLIL (Engels)***

4u Wiskunde

1u Kunst en Cultuur (1ste) /
     Economische en Financiële Competenties (2de)

1u Module

     M1 Burgerschapseducatie

     M2 Digitale Competenties

+

SPECIFIEK GEDEELTE (6u)

Economische Wetenschappen

2u Algemene Economische Wetenschappen
     of 2u CLIL (Engels)

2u Bedrijfswetenschappen

1u Natuurwetenschappen of 1u Duits

1u Wiskunde

Latijn

4u Latijn

1u Grieks of 1u Duits of 1u Natuurwetenschappen

1u Wiskunde

Natuurwetenschappen

1u Biologie

1u Chemie

1u Fysica of 1u CLIL (Engels)

1u Wiskunde

2u STEM

Humane Wetenschappen

3u Pyschologische en Sociale Wetenschappen
     of 3u CLIL (Engels)

1u Filosofie

1u Kunstbeschouwing

1u Frans of 1u Duits

Moderne Talen

1u Nederlands

1u Frans

1u Engels

2u Duits

1u Spaans of 1u Economie

Technologische Wetenschappen

2u Industriële Wetenschappen

2u Technologische Wetenschappen

1u Wiskunde

2u STEM

* CLIL enkel in de studierichtingen Latijn, Moderne talen en Economische wetenschappen

** In de richting Technologische wetenschappen valt het vak Fysica volledig weg en zijn er 7u in het specifiek gedeelte.

*** CLIL enkel in de studierichtingen Latijn, Moderne talen, Economische wetenschappen en Natuurwetenschappen

2de graad
1ste & 2de leerjaar dubbele finaliteit (34u)

In de tweede graad dubbele finaliteit krijg je een basisgedeelte dat je een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis..

BASISGEDEELTE (21u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

2u Frans

2u Engels

1u Geschiedenis of 1u CLIL (Frans)

1u Aardrijkskunde

1u Natuurwetenschappen

4u Wiskunde

1u Module

     M1 Burgerschapseducatie

     M2 Digitale Competenties

1u Kunst en Cultuur (1ste) /
     Economische en Financiële Competenties (2de)

+

SPECIFIEK GEDEELTE (13u)

Bedrijf en Organisatie

2u Taallab Nederlands

1u Taallab Frans

1u Taallab Engels

7u Economische en Bedrijfswetenschappen

2u Toegepaste Informatica

Taal en Communicatie

3u Taallab Nederlands

2u (1ste)/1u (2de) Taallab Frans

1u (1ste)/2u (2de)  Taallab Engels

2u Duits

1u Spaans

2u Presentatietechnieken

2u Public Relations

2de graad
1ste & 2de leerjaar arbeidsmarkt (34u)

Heb je in de eerste graad de B stroom gevolgd, dan is de tweede graad arbeidsmarkt een goede opvolging en de ideale voorbereiding voor de derde graad arbeidsmarkt.

Organisatie en Logistiek

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Nederlands

3u Frans

2u Engels

5u Bedrijfsorganisatie

4u Sales en Logistiek

3u Toegepaste Informatica

3u STEM

1u Burgerschapseducatie

1u Kunst en Cultuur (1ste) /
     Economisch Atelier (2de)

5u Mens en Wereld

3de graad
1ste & 2de leerjaar ASO (32u)

In de derde graad ASO krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op een bachelor of master studie. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis. In de richtingen Economie en Latijn moet je nog een keuze maken tussen een optie Talen, Wetenschappen of Wiskunde. In de richting Wetenschappen maak je een keuze tussen een optie Talen of Wiskunde.

BASISGEDEELTE (19u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

3u Frans

2u Engels

2u Geschiedenis of 2u CLIL (Frans)

1u Aardrijkskunde

3u Wiskunde

+

SPECIFIEK GEDEELTE (13u)

Economie

Talen

4u Economie of
     2u Economie + 2u CLIL (Engels)

1u Frans

1u Engels

2u Duits

2u Spaans of 2u Bedrijfsbeheer

2u Natuurwetenschappen

1u Digitale Competenties (1ste)/
     Burgerschapseducatie (2de)

Wetenschappen

4u Economie of
     2u Economie + 2u CLIL (Engels)

1u Aardrijkskunde

2u Biologie of 2u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

2u Wiskunde

Wiskunde

4u Economie of
     2u Economie + 2u CLIL (Engels)

1u Biologie of 1u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

4u Wiskunde

Humane Wetenschappen

3u Cultuurwetenschappen

4u Gedragswetenschappen of 4u CLIL (Engels)

1u Engels

2u Duits of 2u Spaans of 2u Ondernemerschap (1ste)/ Sport (2de)

2u Natuurwetenschappen

1u Burgerschapseducatie

Latijn

Talen

4u Latijn

1u Frans

1u Engels

2u Duits

2u Spaans of 2u Bedrijfsbeheer

2u Natuurwetenschappen

1u Digitale Competenties (1ste)/
     Burgerschapseducatie (2de)

Wetenschappen

4u Latijn

1u Aardrijkskunde

2u Biologie of 2u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

2u Wiskunde

Wiskunde

4u Latijn

1u Biologie of 1u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

4u Wiskunde

Wetenschappen

Talen

1u Frans

1u Engels

2u Duits of 2u Spaans

1u Aardrijkskunde

2u Biologie of 2u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

2u Wiskunde

Wiskunde

1u Aardrijkskunde

2u Biologie of 2u CLIL (Engels)

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

4u Wiskunde

2u STEM

3de graad
1ste & 2de leerjaar TSO (34u)

In de derde graad TSO krijg je een degelijke voorbereiding op een professionele bachelor studie of op de arbeidsmarkt.

BASISGEDEELTE (28u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Nederlands

2u Frans

2u Engels

1u Geschiedenis

1u Aardrijkskunde

4u Wiskunde

4u Boekhouden

3u Toegepaste Economie

4u Toegepaste Informatica

+

SPECIFIEK GEDEELTE (6u)

Boekhouden - Informatica

1ste leerjaar

1u Frans 

1u Boekhouden

3u Toegepaste Economie

1u Business Management CLIL (Engels)

2de leerjaar

1u Engels

1u Natuurwetenschappen

2u Economie

2u Stage

3de graad
1ste & 2de & 3de leerjaar BSO (34u)

Heb je in de tweede graad BSO gevolgd, dan is de derde graad BSO een goede opvolging en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Na het zesde jaar heb je dan een getuigschrift secundair onderwijs. Om een diploma secundair onderwijs te behalen moet je nog een extra, zevende jaar volgen.

BASISGEDEELTE (15u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Frans

2u Engels

2u Toegepaste Economie

4u Project Algemene Vakken

+

SPECIFIEK GEDEELTE (21u)

Kantoor

1ste leerjaar

1u Nederlands

4u Boekhouden

4u Kantoortechnieken

4u Kantoortechnieken stage

2u Toegepaste Informatica

4u Dactylografie

2de leerjaar

1u Nederlands

3u Boekhouden

1u Kantoortechnieken

8u Kantoortechnieken stage

3u Toegepaste Informatica

3u Dactylografie

Logistiek

3de leerjaar

1u Engels

4u Toegepaste Economie

12u Toegepaste Economie stage

2u Project Algemene Vakken