Differentiatiepakket Talen

Wat is DP Talen?

In het differentatiepakket (DP) talen bestudeer je de talen aan de hand van tekst- en beeldfragmenten uit het dagdagelijkse leven. Je verdiept je in cultuur, literatuur en poëzie. Je verbreedt je talenkennis door middel van boeken, films,… .

 

Waarom kies je voor DP talen?

Je hebt een grote interesse voor allerhande talen met al hun aspecten. Je hebt een echte talenknobbel? Je hebt een brede culturele interesse en legt graag contacten met anderstaligen? Je verliest je volledig in een goed boek? Je beschikt over een goed geheugen? Dan kies je voor talen!


Is DP talen hetzelfde als de taallessen Frans en Engels uit de basisvorming? 

Dit is niet hetzelfde als de ‘gewone’ lessen Frans en Engels. In het differentiatiepakket talen wordt ingezet op uitbreiding en verdieping van je kennis over de thema’s die behandeld worden in de gewone lessen.  Via interactieve werkvormen bvb. online puzzels, filmfragmenten, debatten, …word je extra uitgedaagd in de Franse en Engelse taal.


Wat na talen?

Als je talen blijft volgen zullen we je in het latere leven tegen het lijf lopen als vertaler tolk, germanist, romanist, communicatiewetenschapper, journalist, schrijver, logopedist, leerkracht, docent, … .

Talen-test

 • Ben je graag bezig met taal?
 • Ben je geïnteresseerd in de culturele achtergrond en de verhalen van de moderne vreemde talen?
 • Werk je graag met cryptogrammen en puzzels?
 • Ben je nieuwsgierig?
 • Heb je interesse in Britse of Franse films?
 • Ben je een doorzetter?
 • Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Differentiatiepakket Latijn-Klassieke talen

Wat is DP Latijn?

In het differentatiepakket (DP) Latijn bestudeer je zowel de Romeinse geschiedenis en cultuur als de Latijnse taal. Je verdiept je in allerlei thema’s uit de klassieke oudheid. Dat doe je eerst aan de hand van eenvoudige Latijnse teksten om via de taal een hele nieuwe wereld te ontdekken. Zo zal je zien dat de Romeinen met hun taal, hun ideeën en hun gewoontes een enorme invloed gehad hebben op de wereld die wij vandaag kennen.

 

Waarom kies je voor DP Latijn?

Je hebt een taal- en cultuurknobbel. Je denkt graag analytisch na over taal en je ziet de schoonheid van een tekst? Je wilt weten hoe de Romeinen en Grieken de basis legden voor onze beschaving van nu? Je beschikt over een goed geheugen? Dan is Latijn echt iets voor jou. Ook om je algemene kennis over de wereld te vergroten, is Latijn een echte must! Bovendien heb je een analytische geest en een gezonde portie durf nodig om deze uitdaging aan te gaan.

 

Wat na Latijn?

Een opleiding in het algemeen secundair onderwijs met een pijler klassieke talen houdt alle mogelijkheden open. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze leerlingen niet alleen in traditionele richtingen als talen en rechten, maar ook in exact-wetenschappelijke opleidingen zoals burgerlijk ingenieur en geneeskunde de primussen onder de studenten zijn. Zij hebben immers zes jaar lang geleerd om op een gedisciplineerde en analytische manier moeilijke structuren te verwerken.

Latijn-test

 • Ben je graag bezig met taal?
 • Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en verhalen?

 • Puzzel je graag?
 • Ben je nieuwsgierig?
 • Hou je van analytische spelletjes als ‘Parking Puzzler’?

 • Ben je een doorzetter?
 • Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Differentiatiepakket STEM

Wat is DP STEM?

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics.

In het differentatiepakket (DP) STEM bestudeer je wetenschap, techniek en wiskunde niet als aparte vakken maar zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden: geen wetenschap zonder wiskunde en geen wiskunde zonder wetenschap!

 

Waarom kies je voor DP STEM?

Je bent gefascineerd door wiskunde, wetenschappen en techniek, dan kies je voor STEM! Als STEM- leerling leer je hoe je robots kan programmeren. Je doet wetenschappelijk opzoekwerk. Ook mechanica en zelfs geneeskunde interesseren je.

 

Wat na STEM?

Als je de ingeslagen weg van STEM blijft volgen, zullen we je ooit in het latere leven tegen het lijf lopen als burgerlijk of industrieel ingenieur, als informaticus, als productontwikkelaar, bouwkundige, wetenschapper, laborant, voedingstechnoloog, arts,  … Je zal misschien wel aan de basis liggen of de ontwerper zijn van onze spitstechnologische snufjes van 2040?

STEM-test

 • Doe je graag proeven thuis of in de klas?

 • Ben jij graag met computers bezig?

 • Hou jij van rekenraadsels?

 • Vraag jij je af wat grafieken zoal vertellen?

 • Draai jij graag oude toestellen uit elkaar?

 • Wil jij weten waarom sommige dieren een staart hebben?

 • Puzzel jij graag?

Differentiatiepakket Economie

Wat is DP economie?

In het differentiatiepakket (DP) economie bestudeer je de wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes en het gedrag van mensen, bedrijven en overheden bij het consumeren en produceren. Zaken als werk, handel, geld en inflatie komen bij economie voor. 

 

Waarom kies je voor DP economie?

Je bent gefascineerd door de beurzen. Je wilt weten hoe je je zakgeld het best belegt. Je wilt begrijpen waarom sommige bedrijven, winkels failliet gaan en anderen veel winst maken? Je hebt interesse in reclame, marketing en public relations? Dan is economie iets voor jou!

 

Wat na economie?

Als je economie blijft volgen, zullen we je in het latere leven tegen het lijf lopen als financieel directeur, beursanalist, econoom, salesmanager, ondernemer, bedrijfsleider, ... . Je zal misschien wel aan de basis liggen van een succesvolle beursgenoteerde onderneming in de BEL20.

Economie-test

 • Beheer je zelf je zakgeld? 
 • Volg je het financiële nieuws online of op tv? 

 • Heb je interesse in sales en marketing? 

 • Ben je nieuwsgierig? 

 • Verkoop je graag?

 • Weet jij al iets van de Belgische economie? 

 • Vraag jij je af wat grafieken zoal vertellen? 

Differentiatiepakket Cultuur

Wat is DP cultuur?

In het differentatiepakket (DP) cultuur bestudeer je alles wat de mens maakt. Het begrip staat tegenover natuur (alles wat de natuur maakt). Kunst en cultuur zijn overal om je heen! Het huis waarin je woont, de muziek die je luistert, de programma’s op televisie, de reclameborden op straat, de olympische spelen, de kleren die nu in de mode zijn.

 

Waarom kies je voor DP cultuur?

Je wil graag ontdekken wat de verschillende culturen zijn en welke gewoonten en gebruiken er zijn tussen de verschillende volkeren? Je hebt een grote interesse in de verschillende tradities die er zijn? Je hebt een brede culturele interesse en bent nieuwsgierig naar mens en maatschappij? Je hebt een kritische blik en staat open voor debat en dialoog? Dan is cultuur is voor jou!

 

Is cultuur hetzelfde als Express Yourself?

Bij het vak Express Yourself in de basisvorming ga je eerder artistiek aan het werk.

Je leert keuzes maken binnen verschillende artistieke en creatieve expressievormen zoals beeld, klank, woord, beweging, media, … . Bij het keuzevak cultuur bestudeer je hoe mens en samenleving functioneren. Je leert omgaan met verschillen in waarden en normen, je gaat in debat en verdiept je in de verschillende culturen rondom ons.

 

Wat na cultuur?

Als je cultuur blijft volgen zullen we je in het latere leven tegen het lijf lopen als psycholoog, (ortho)pedagoog, maatschappelijk werker, leerkracht, politiek wetenschapper, geschiedkundige, kunstwetenschapper, filosoof,  … .

Cultuur-test

 • Ben je geïnteresseerd in kunst en cultuur?
 • Durf je je mening uiten?

 • Ben je geïnteresseerd in politiek en maatschappij?

 • Ben je nieuwsgierig en creatief?

 • Heb je interesse in andere culturen, waarden en normen?
 • Heb je een kritische blik?

 • Wil je graag je algemene kennis verbreden?

Differentiatiepakket Sport

Wat is DP sport?

In het differentatiepakket (DP) sport verleg je je sportieve grenzen. Het is geen specialisatie in één bepaalde sporttak, maar laat je kennismaken met verschillende sporttakken

  

Waarom kies je voor DP sport?

Je hebt een grote interesse sport en beweging? Je wil graag nieuwe sporten ontdekken?  Je wil je eigen (sportieve) grenzen opzoeken en verbreden? Je bent sportief en competitief? Je beschikt over een goede fysieke conditie? Je hebt een grote interesse voor verschillende sportdisciplines? Dan is sport iets voor jou!

 

Is sport hetzelfde als lichamelijke opvoeding?

Tijdens de lessen sport gaan we dieper in op de thema’s die tijdens de lichamelijke opvoeding uit de basisvorming aan bod kwamen. Je maakt kennis met andere sportdisciplines en streeft uitdagendere doelen na.

 

Wat na sport?

Als je sport wil blijven volgen zullen we je in het latere leven tegen het lijf lopen als kinesist, sportleerkracht, sportmanager, atleet, … .


*GO! atheneum Tienen biedt in de hogere jaren geen studierichting sport aan. Leerlingen die in deze specifieke richting verder willen kunnen hiervoor in andere scholen terecht.

Sport-test

 • Hou je van sport?
 • Ben je sportief?
 • Geniet je van actie en van elke vorm van beweging? 

 • Streef je naar een gezonde geest in een gezond lichaam?

 • Ben je competitief?

 • Heb je veel energie?
 • Beschik je over een goede fysieke conditie?

CLIL

Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Je krijgt een algemeen vak in een andere taal dan het Nederlands. Zo kan je in het eerste en tweede jaar geschiedenis volgen in het Frans. In de hogere jaren kan je kiezen voor economie en fysica in het Engels of biologie in het Frans.

 

Waarom kies je voor CLIL?

CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal gaan er sneller op vooruit en je woordenschat wordt uitgebreider. Uit onderzoek blijkt dat de CLIL-aanpak leidt tot betere schoolresultaten in het algemeen. Niets dan voordelen dus!

 

Hoe word je geëvalueerd?

Als CLIL-leerling word je geëvalueerd op basis van je inhoudelijke kennis van een vak, niet op basis van je uitspraak of grammatica. Toch is het zinvol om ook feedback te krijgen over je talige vooruitgang. Daarom zal deze evaluatie in nauwe samenwerking gebeuren met die van het vak Frans of Engels.

 

Is CLIL hetzelfde als taalles?

CLIL-lessen kan je niet vergelijken met taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Je leert de taal door ze actief te gebruiken. Leerkrachten verwachten in CLIL-lessen dan ook geen foutloos taalgebruik, maar zij stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal om de spreekdurf te vergroten.

CLIL-test

 • Zin in een Franstalige uitdaging?

 • Zin in een Engelstalige uitdaging?

 • Nood aan versterking van je communicatieve vaardigheden?

 • Nood aan voorbereiding op uitwisselingsprogramma’s,
  e-twinning, debatteerwedstrijden?

 • Klaar voor je toekomst in een geglobaliseerde wereld?

 • Klaar voor ontmoetingen in een internationale context?

Neuronenproject

Wat is het neuronenproject?

Het neuronenproject is bedoeld voor leerlingen die de leerstof sneller dan gemiddeld kunnen verwerken. Hun lespakket wordt verminderd met één uur wiskunde en één uur Nederlands. De vrijgekomen tijd wordt projectmatig ingevuld. De focus ligt op specifieke vaardigheden en leerinhouden die de belangstelling van deze leerlingen prikkelen. De gemiste leerstof wordt ingehaald via zelfstudie.  

 

Waarom kies je voor het neuronenproject?

Heb je nood aan extra uitdaging? Ben je sterk in Nederlands? Kan je heel goed rekenen? Verveelde je je vaak in de basisschool? Of volgde je misschien al een kangoeroeklas? Heb je een breed interessegebied? Dan is het neuronenproject iets voor jou!

 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De keuze om deel te nemen aan het project wordt gemaakt door de leerlingen en hun ouders, in samenspraak met de directie en de leerkrachten. De resultaten van de basisschool zijn geen criterium om te worden toegelaten. Voor leerlingen die zich engageren voor het neuronenproject, worden beter dan gemiddelde studieresultaten verwacht (minstens 70% voor alle vakken).

Neuronen-test

 • Ga jij geen uitdaging op studiegebied uit de weg?

 • Vind jij het leuk om net dat tikkeltje verder te gaan in de leerstof?

 • Beleef jij ook zoveel plezier aan het oplossen van moeilijke wiskunderaadsels?

 • Wil jij graag je PC-vaardigheden verbeteren?

 • Wil jij te weten komen wat de link is tussen Fibonacci en konijnen?

 • Ben jij ook in de ban van filosofische vragen zoals “Wie zijn we?”, “Kunnen dieren denken?”, “Hoe weet je zeker of iets waar is?”