CLIL

Content and Language Integrated Learning

Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning.

Je krijgt een algemeen vak in een andere taal dan het Nederlands. Zo kan je in het eerste en tweede jaar geschiedenis volgen in het Frans. In de hogere jaren kan je kiezen voor economie en fysica in het Engels, biologie in het Frans en Engels en natuurwetenschappen in het Duits.

Waarom kies je voor CLIL?

CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal gaan er sneller op vooruit en je woordenschat wordt uitgebreider. Uit onderzoek blijkt dat de CLIL-aanpak leidt tot betere schoolresultaten in het algemeen. Niets dan voordelen dus!

Hoe word je geëvalueerd?

Als CLIL-leerling word je geëvalueerd op basis van je inhoudelijke kennis van een vak, niet op basis van je uitspraak of grammatica. Toch is het zinvol om ook feedback te krijgen over je talige vooruitgang. Daarom zal deze evaluatie in nauwe samenwerking gebeuren met die van het vak Frans, Engels of Duits.

Is CLIL hetzelfde als taalles?

CLIL-lessen kan je niet vergelijken met taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Je leert de taal door ze actief te gebruiken. Leerkrachten verwachten in CLIL-lessen dan ook geen foutloos taalgebruik, maar zij stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal.

 

CLIL-test

Zin in een Franstalige uitdaging?

Zin in een Engelstalige uitdaging?

Nood aan versterking van je communicatieve vaardigheden?

Klaar voor ontmoetingen in een internationale context?

Klaar voor je toekomst in een geglobaliseerde wereld?

Nood aan voorbereiding op uitwisselingsprogramma’s, e-twinning, debatteerwedstrijden?