Onze waarden

Waar staat het GO! atheneum Tienen voor? Om kwaliteitsvol te leren, zijn goede regels en afspraken nodig. Daarbij is ook jouw stem belangrijk.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. GO! atheneum Tienen draagt steevast de visie en de waarden van het unieke PPGO! uit.

GO! atheneum Tienen focust hierbij specifiek op de waarden respect, teamspirit en creativiteit. Onze visie en kernwaarden krijgen hun betekenis in de dagdagelijkse onderwijspraktijk en het pedagogisch handelen. Dit doen we door in te zetten op innovatief en waarde(n)vol onderwijs dat mensen verbindt en jongeren en volwassenen leert samenleven over de grenzen van verschillen heen. GO! atheneum Tienen staat in het nu en streeft ernaar onderwijs aan te bieden dat past binnen en voorbereidt op de noden van de 21ste eeuw.

GO! atheneum Tienen:

  1. bouwt aan je toekomst van morgen;
  2. verruimt je blik op de wereld;
  3. legt de lat hoog voor kwaliteit, deskundigheid en passie;
  4. is je partner in groei en talentontwikkeling;
  5. inspireert tot actief leren en creatief denken in een zorgzame omgeving;
  6. leert je omgaan met grenzen.


Respect

GO! atheneum Tienen leert jongeren omgaan met verschillen en zorgt ervoor dat iedereen zijn mening kan uiten. In onze school kennen en begrijpen we elkaar écht. We gaan respectvol om met iedereen door ons in te leven in elkaars leefwereld, gevoelens, individuele talenten en interesses. Iedereen als individu benaderen vormt hét uitgangspunt bij de begeleiding op onze school. Met oprechte aandacht voor het welbevinden van leerlingen en het schoolpersoneel bieden we steevast iedereen optimale groeikansen. Bij ons op school heerst een sfeer van open communicatie waarbij de objectiviteit, eenduidigheid en voorspelbaarheid voelbaar zijn op elk niveau. Differentiatie en flexibiliteit dragen we hoog in het vaandel.

In het GO! atheneum Tienen zijn leefregels klaar en duidelijk omschreven. Het is een school waar leerlingen leren omgaan met grenzen en waar respect heerst voor alle mensen, het gebouw en het materiaal. In onze school zijn er niet enkel rechten maar ook plichten waarbij verantwoordelijkheidszin en eerlijkheid worden aangemoedigd.

Teamspirit

Inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is teamspirit in het GO! atheneum Tienen. Iedere schakel, ieders talent vormt een onderdeel dat bijdraagt tot het grote geheel. Onze visie, onze waarden dragen we in het hart. Iedereen wordt, elke dag opnieuw, uitgedaagd en aangemoedigd het beste van zichzelf te geven om tot de beste resultaten te komen. In onze school wordt ieders mening gehoord en staat samenwerken centraal. Leren doen we samen, van en met elkaar. In GO! atheneum Tienen is overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en externen vanzelfsprekend en verrijkend.

Creativiteit

Creativiteit in GO! atheneum Tienen betekent je blik verruimen en openstaan voor nieuwe dingen. In onze school draait het niet alleen om originaliteit, maar ook om inventiviteit en daadkracht. Durf om ‘out of the box’ te denken en de dingen op een andere manier aan te pakken worden aangemoedigd. De deskundigheid en passie van het schoolteam motiveert leerlingen tot actief leren en creatief denken. Vanuit een positief kritische en onderzoekende houding scheppen we via burgerschapseducatie en een actieve leerlingenraad kansen om zaken uit te proberen. Openstaan voor creativiteit leidt tot innovatie.