Wie is wie

Directie

Tim Stiers
directeur@atheneumtienen.be

Marijke Bache
adj.directeur@atheneumtienen.be

info@atheneumtienen.be

Beleidsondersteunend team

Stephan Crabbé

Tom Buekers
directiesecretariaat@atheneumtienen.be


Cel leerlingenadministratie en preventie

David Delimont leerlingenadministratie@atheneumtienen.be
veiligheid@atheneumtienen.be

ICT team en SmartSchool

Sil Nussbaum
Filip Lenaerts

Jelrik Maréchal
ict@atheneumtienen.be

Onthaal

Chloë Vansweevelt
onthaal@atheneumtienen.be

Financieel team

An Huts
stage@atheneumtienen.be

Charlotte Lequet

boekhouding@atheneumtienen.be