Wie is wie

Beleidsondersteunend team

Stephan Crabbé

Tom Buekers
directiesecretariaat@atheneumtienen.be


ICT team en SmartSchool

Sil Nussbaum
Filip Lenaerts

Jelrik Maréchal
ict@atheneumtienen.be

Financieel team

An Huts
stage@atheneumtienen.be

Charlotte Lequet

boekhouding@atheneumtienen.be