Wie is wie

Beleidsondersteunend team

Stephan Crabbé

Tom Buekers
directiesecretariaat@atheneumtienen.be

Charlotte Lequet
boekhouding@atheneumtienen.be

An Huts
stage@atheneumtienen.be

Coachteam orde en tucht

Chloë Vansweevelt
Nina Holsbeek
coach@atheneumtienen.be

ICT team en SmartSchool

Sil Nussbaum
Filip Lenaerts

Jelrik Maréchal
ict@atheneumtienen.be