Studieaanbod 3de leerjaar Doorstroom

In de tweede graad doorstroom krijg je een basisgedeelte dat je een algemene opleiding en een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad doorstroom of dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis.

BASISGEDEELTE 3de jaar (23u)

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

4u Nederlands

3u Frans

3u Engels

1u Digitale competenties

4u Wiskunde

2u Geschiedenis of 2u CLIL (Engels)

1u Aardrijkskunde

1u Artistieke expressie

+

SPECIFIEK GEDEELTE 3de jaar (9u)

Economische Wetenschappen

3u Economie of 3u CLIL (Engels)

2u Bedrijfswetenschappen

1u Wiskunde

1u Biologie

1u Chemie

1u Fysica of 1u CLIL (Engels)


Latijn

4u Latijn

1u Wiskunde

1u Biologie

2u Chemie

1u Fysica of 1u CLIL (Engels)

Natuurwetenschappen

2u Biologie

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

1u Wiskunde

1u STEM

1u Informaticawetenschappen

Biotechnologische STEM-wetenschappen

2u Biologie

2u Chemie

2u Fysica of 2u CLIL (Engels)

1u STEM Engineering

1u STEM labo

1u Informaticawetenschappen

Humane Wetenschappen

2u Cultuurwetenschappen

3u Gedragswetenschappen of 3u CLIL (Engels)

1u Filosofie

1u Kunstbeschouwing

2u Natuurwetenschappen

Moderne Talen

1u Taalwetenschappen Nederlands

1u Taalwetenschappen Frans

1u Taalwetenschappen Engels

1u Communicatiewetenschappen

2u Duits

1u Biologie

1u Chemie

1u Fysica of CLIL (Engels)

Technologische Wetenschappen

1u Wiskunde

1u Project STEM-Engineering

1u Elektronica

1u Mechanica

1u Elektriciteit

1u Informaticawetenschappen

1u Biologie

1u Chemie

1u Fysica of CLIL (Engels)

Studieaanbod 3de leerjaar Dubbele finaliteit

In de tweede graad dubbele finaliteit krijg je een basisgedeelte dat je een degelijke voorbereiding geeft op de derde graad dubbele finaliteit. Dit basisgedeelte breid je uit met een specifiek gedeelte dat aansluit bij je interesses en je voorgeschiedenis..

BASISGEDEELTE (19u)


2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Nederlands

2u Frans

2u Engels

1u Digitale competenties

3u Wiskunde

1u Natuurwetenschappen

1u Geschiedenis of 1u CLIL (Engels)

1u Aardrijkskunde

1u Artistieke expressie


+

SPECIFIEK GEDEELTE  3de jaar (13u)

Bedrijf en Organisatie


2u Economie

2u Toegepaste economie

6u Bedrijf en organisatie

2u Digitale bedrijfsvaardigheden

1u Commercieel Engels

Taal en Communicatie

5u Public relations

1u Nederlands

1u Taalwetenschap Nederlands

2u Taalwetenschap Frans

1u Engels

1u Taalwetenschap Engels

2u Duits

Studieaanbod 3de leerjaar arbeidsmarkt

Heb je in de eerste graad de B stroom gevolgd, dan is de tweede graad arbeidsmarkt een goede opvolging en de ideale voorbereiding voor de derde graad arbeidsmarkt.

Organisatie en Logistiek

2u Levensbeschouwing

2u Lichamelijke Opvoeding

3u Nederlands

2u Frans

3u PAV A STEM

5u PAV B Mens & Wereld

4u Logistiek

5u Organisatie

3u Digitale bedrijfsvaardigheden

1u Commercieel Nederlands

3u Commercieel Engels

1u Commercieel Frans

unsplash